Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

.…….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                : ………… ( TC Kimlik: 4………8)
                                                ADRES
DAVALI                                : …………………(TC Kimlik: 4………..2)
                                                ADRES

DAVA KONUSU                  : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmalı
                                                 Boşanma Talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                 :

1-                 Şahsım ile davalı 1996 tarihinden itibaren evliyiz. Evliliğimizden 14 yaşında …..  ile 4 yaşında ….. isimli müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.
2-                 Şahsım ile davalı arasında, evlendiğimiz tarihten bu yana duygu ve düşünce birliği sağlanamamış, karşılıklı olarak sevgi ve saygı azalarak yok olma noktasına gelmiştir. Davalı ile olan evliliğimizin tek bağlayıcı unsuru müşterek çocuklarımız olmuştur. Fakat son zamanlarda davalı ile aramızdaki şiddetli geçimsizlik hayatı çekilmez hale getirmiştir.   Bu nedenle manevi olarak bitmiş olan bu evliliğimizi resmi olarak da sonlandırmaya karar vermiş bulunmaktayız ve bu sebeple Sayın Hâkimliğinizin huzurundayız.
3-                 Davalı ile aramızda baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğimizin devamını imkânsız hale getirmiştir. Davalı ile tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün değildir. Davalı da aynı düşüncededir. Davalı ile ekte sunulan 15.05.2018 tarihli protokolü düzenleyerek boşanmanın mali sonuçları ile müşterek çocuğumuzun durumu hakkında anlaşma yapmış bulunmaktayız.
5-                 İşbu sebeplerle, ekteki protokolde göz önünde bulundurularak davalı ile boşanmamıza karar verilebilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : MK 166/3, HUMK ve sair yasal deliller.
DELİLLER                           : Nüfus Kayıtları, Protokol ve her türlü yasal delil.
NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah ettiğim sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve davalı ile tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün olmadığından ve davalı taraf da boşanmayı kabul ettiğinden 15.05.2018 tarihli protokol de göz önünde bulundurularak, davalı ile boşanmamıza karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 15.05.2018

                                                                                                                  Davacı İMZA
EK:
1-                 Nüfus kaydı,
2-                 Yapılan protokol