Anlaşmalı Boşanma Nedir, Nasıl Olur?

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Şartları Nedir? Nasıl Olur?

Öncelikle

Her ne kadar boşanma avukatlığı da yapsak, boşanma ciddi sonuçları olan bir durum olduğundan gerçekten son çare olarak ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Aile, toplumun temelidir.

Anlaşmalı Boşanma

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Yani 1 yıldan uzun süredir evli olmayanlar anlaşmalı olarak boşanamazlar. Anlaşmalı boşanma için taraflar arasında bir anlaşma olmalı yani bir boşanma protokolü düzenlenmelidir. Yazımızın devamında bu hususta da bilgilendirme yapılacaktır. Boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek anlaşma protokolünü uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının takdiri gerekir. Taraflar tek bir konuda anlaşamamış olsalar dahi delil toplanmadan karar verilemez. Bu gibi haller de tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde deliller toplanıp değerlendirme yapılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmada Nereye Başvurulur? Nasıl Yapılır?

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri (ikametgahı) veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemesidir.
İlgili yerdeki adliyede boşanma dilekçesi ve anlaşma protokolü, varsa hukuk önbürosuna, yoksa Nöbetçi Aile Mahkemesine sunulur.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Normal olarak davanın açıldığı tarihten itibaren 4 ay içerisinde duruşmaya çıkılır. Ancak Boşanma Avukatı ile çalışılması halinde bu süre 1 haftaya hatta daha kısa bir süre içerisinde çözülmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Olmalı?

Nafaka, velayet, tazminat ve sahip olunan tüm mal varlığı konularında anlaşmak gerekmektedir. Taraflar birbirlerinden nafaka veya tazminat istemeyebilirler ancak 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN İŞTİRAK NAFAKASINDAN VAZGEÇEMEZLER.