Anlaşmalı Boşanma Protokolü Anlaşması Sözleşmesi Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI PROTOKOLÜ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI PROTOKOL SÖZLEŞME ANLAŞMA ÖRNEĞİ

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

A…. T……. ile B.. T……aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup iş bu protokol tanzim edilmiştir.


Bu protokol gereğince ;

A… T…… ile B.. T…… karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler,

Müşterek çocuklar; M… T….. ve Z…. T….’in velayetleri anne A…. T…..’de kalacaktır.

A… T….. B.. T…..’de bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başka alacağı olmadığını kabul eder. Aynı şekilde B.. T….., A… T……ya alacağı yoktur.

Boşanma sebebiyle A….T……. ve B… T…….. kendi adlarına tedbir, yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar. Müşterek iki çocukları için ise B.. T…… her çocuk için aylık …….TL A… T……’e nafaka ödeyecektir.

Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu protokol A… T…… tarafından açılacak boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak kullanılacaktır.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık. 15.05.2018

İMZA                                                                         İMZA