Anonim Şirket Zorunlu Avukat

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu 2020

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu 2020

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun yasal dayanağı 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesinin üçüncü fıkrasında yer almaktadır. Anılan hüküm aşağıdaki gibidir:

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırBu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.”

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere avukat bulundurma zorunluluğu tüm anonim şirketler için öngörülmemiştir. Yukarıdaki kanun maddesinde yer alan ‘esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazlası’ ifadesi ne demektir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ‘en az sermaye tutarı’ başlıklı 332. maddesi ile anonim şirketler için öngörülen asgari esas sermaye miktarı 50.000-TL’dir. Buradan hareketle, esas sermaye miktarı 250.000-TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Bu zorunluluk;

  • Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL ve üzeri olan anonim şirketlerde tüzel kişilik kazanılması ile birlikte (yani şirketin ticaret siciline tescil edilmesi ile birlikte);
  • Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL’nin altında ancak sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğmaktadır.

Ne kadar ücret ödenmesi gerekir?

Ücret konusunun aslında şirketin ihtiyaçları gözetilerek avukat ve şirket sahiplerince birlikte belirlenmesi gerekmektedir. Zira birçok anonim şirket, yalnızca yasal zorunluluğu yerine getirmek adına formaliteden avukat tutma yoluna gitmiştir. Bunun yanında bazı anonim şirkette ise hukuki iş yoğunluğu bir hayli fazladır. Böyle bir durumda yine şirket yöneticilerinin avukat ile müzakere aşamasında tüm riskleri ve ihtiyaçlarını anlatması, hukuki destek sürecini daha iyi bir şekilde yönetilmesine zemin hazırlayacaktır.

Anonim Şirkette avukat bulundurmamanın cezası nedir?

Kriterleri sağlayan ancak yükümlülüğe uymayan yani bu hizmeti almayan anonim şirketlerin Kanuna göre işbu bedellerin asgari brüt tutarının iki katı idari para cezası alması söz konusudur. 

Yasal düzenleme uyarınca bahse konu anonim şirketler sözleşmeli avukat ya da sigortalı avukat bulundurarak yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır. Bu yükümlülük kapsamında, anonim şirketlerin, merkezlerinin bulunduğu şehirdeki Baro Başkanlığı tarafından tebliğ edilen yazıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, şayet sözleşmeli avukat bulunduruyorlar ise istenilen döneme ait Avukatlık Sözleşmesi ile ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuzu ödeme belgesi örneklerini, eğer çalıştırılan avukat sigortalı ise istenilen yıla ilişkin maaş bordroları örneklerini ilgili Baro Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu 2020

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu 2020

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun yasal dayanağı 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesinin üçüncü fıkrasında yer almaktadır. Anılan hüküm aşağıdaki gibidir:

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırBu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.”

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere avukat bulundurma zorunluluğu tüm anonim şirketler için öngörülmemiştir. Yukarıdaki kanun maddesinde yer alan ‘esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazlası’ ifadesi ne demektir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ‘en az sermaye tutarı’ başlıklı 332. maddesi ile anonim şirketler için öngörülen asgari esas sermaye miktarı 50.000-TL’dir. Buradan hareketle, esas sermaye miktarı 250.000-TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Bu zorunluluk;

  • Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL ve üzeri olan anonim şirketlerde tüzel kişilik kazanılması ile birlikte (yani şirketin ticaret siciline tescil edilmesi ile birlikte);
  • Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL’nin altında ancak sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğmaktadır.

Ne kadar ücret ödenmesi gerekir?

Ücret konusunun aslında şirketin ihtiyaçları gözetilerek avukat ve şirket sahiplerince birlikte belirlenmesi gerekmektedir. Zira birçok anonim şirket, yalnızca yasal zorunluluğu yerine getirmek adına formaliteden avukat tutma yoluna gitmiştir. Bunun yanında bazı anonim şirkette ise hukuki iş yoğunluğu bir hayli fazladır. Böyle bir durumda yine şirket yöneticilerinin avukat ile müzakere aşamasında tüm riskleri ve ihtiyaçlarını anlatması, hukuki destek sürecini daha iyi bir şekilde yönetilmesine zemin hazırlayacaktır.

Anonim Şirkette avukat bulundurmamanın cezası nedir?

Kriterleri sağlayan ancak yükümlülüğe uymayan yani bu hizmeti almayan anonim şirketlerin Kanuna göre işbu bedellerin asgari brüt tutarının iki katı idari para cezası alması söz konusudur. 

Yasal düzenleme uyarınca bahse konu anonim şirketler sözleşmeli avukat ya da sigortalı avukat bulundurarak yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır. Bu yükümlülük kapsamında, anonim şirketlerin, merkezlerinin bulunduğu şehirdeki Baro Başkanlığı tarafından tebliğ edilen yazıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, şayet sözleşmeli avukat bulunduruyorlar ise istenilen döneme ait Avukatlık Sözleşmesi ile ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuzu ödeme belgesi örneklerini, eğer çalıştırılan avukat sigortalı ise istenilen yıla ilişkin maaş bordroları örneklerini ilgili Baro Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.