AYM ‘den Şaka Gibi Tazminat

AYM den Memur Tayinine Manevi Tazminat

Haksız Yere Tayinde Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlal Edildiği Kabul Edildi

    Anayasa Mahkemesinin 11 Ekim 2018 tarihli kararı 12.12.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı. Buna göre, görevlendirme işlemi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasıyla itirazlarda bulunup yargıya başvuran N.F. ‘nin talebi haklı bulundu ve 20.000 TL manevi tazminata hükmolundu.

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde görev yapmakta olan N.F. , amirinin haksız şikayetleri sebebiyle 7/11/2001 tarihinde Ambarlı Liman Başkanlığına geçici görevlendirilmiş. Ancak hak ihlaline uğrayan N.F. annesinin de ağır hastalığı sebebiyle bu görevlendirmeye karşı yargı yoluna başvurmuş.

17 Yıl Sonra Gelen Adalet ve Şaka Gibi Manevi Tazminat

      N.F. , Tam 17 Yıl sonra gelen adalet ile Anayasa Mahkemesi tarafından haklı bulundu.

      Anayasa Mahkemesi bu karar ile geciken adaletin adalet olmadığını birkez daha bizlere gösterdi. Geçen 17 yılın ardından  20.000 TL manevi zararın doğduğunun tayinini yapan yargı mensupları için akla ilk gelen soru:
kendileri bu tür bir haksızlığa uğradıklarında yaşadıklarına böylesine düşük bir paha biçebilecekler midir?

    Türk Hukuk sistemi artık bu manevi tazminatların iyileştirilmesi için adımlar atmalıdır. Türk Yargısının 17 yıl sonra adaleti getirebilmesi bile başlı başına bir manevi  çöküntüye sebep olurken haksız işleme maruz kalmanın manevi  azmini bu kadar düşük olmamalıydı. Tüm meslektaşlarımı bu konuda görüşlerini bildirmeye davet ediyorum.