Boşanma Manevi Tazminat

BOŞANMADA MANEVİ TAZMİNAT

Boşanma aşamasındaki müvekkillerimizden aldığımız soruların başında bu boşanmanın gerçekleşmesi sonucunda bir tazminat haklarının ya da borçlarının olup olmadığı konusu oluyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki siz okuyucularımızın her birinin yaşadığı olaylar ve bunların etkileri farklı ve kendine özgü olduğundan her olayda farklı tür ve miktarda manevi tazminatlar doğuyor. Hatta kimi zaman bir tazminat hakkı bile olmayabiliyor. Bu aşamada özellikle bir boşanma avukatına danışmayan kişilerin hak mahrumiyetleri yaşadığını görüyoruz. Size göre belki tazminata sebep olduğunu düşündüğünüz bir olay çok basit bir sebepten dolayı varlığını yitirebiliyor. Böyle bir durumda boşanma avukatınıza danışmadan açacağınız bir boşanmadan dolayı manevi tazminat davası, boş yere maddi masraflar yapmanıza bunun üstüne bir de manevi olarak yıpranmanıza sebep olabilir.  Aile-Boşanma-Nafaka-Çocuğun Velayeti vb. konularda kesinlikle bir avukata danışmanızı önererek boşanmada manevi tazminat konusunu genel hatlarıyla ifade edeyim

Boşanmada Manevi Tazminat Nasıl İstenir?

Boşanmada manevi tazminat istemek için öncelikle Aileye ilişkin hususları düzenleyen Türk Medeni Kanunu bize yol gösterici olacaktır. Türk Medeni Kanununun 174. Maddesinin 2. Fıkrasına göre “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” Boşanmada manevi tazminat talepleri bu kanun maddesine göre talep edilmektedir.

Boşanmada Manevi Tazminatın Şartları Nelerdir?

Boşanmada manevi tazminat neye göre istenir?Bu madde aslına hem çok basit hem de çok karmaşık bir denklemi karşımıza çıkarıyor. Şöyle ki; öncelikle bu maddeye göre boşanan ya da boşanma aşamasında olan kişilerin tazminat alabilmeleri için tarafın bu konuda bir talebinin olması gerekir. Talep olmadan mahkeme hakimi manevi tazminata hükmedemez. Daha sonra bu talebin bir sebebi olmalı. Bu sebep, kişilik haklarının saldırıya uğraması şeklinde olmalı. Hangi olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu hususu aile hukukunda uzman, iyi bir boşanma avukatı tarafından belirlenebilir. Boşanma sebebiyle manevi tazminat isteminize bu yaşanan olayları somut ve hukuka uygun araçlarla mahkeme hakimine iletmeniz gerekmektedir. Bununla birlikte yaşanan olayda kusurunuzun hiç ya da daha az olması en önemli hususlardan biridir. Tabii ki bu olayların boşanma davasına da konu olması önemli. Bu denklemin en iyi şekilde çözülebilmesi için iyi bir boşanma avukatına danışmayı ihmal etmeyiniz.

Boşanınca Ne Kadar Manevi Tazminat Alırım?

Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Gelelim boşanmada manevi tazminat hesaplama konusuna. Manevi tazminat Maddi tazminattan farklı olarak kişinin kişilik haklarına yönelik ağır bir saldırı oluşturmalı ve saldırıya uğrayan eş bu nedenle manevi bir acı duymuş olmalıdır. Boşanma halinde kusursuz bulunan eşin Ruhsal yapısının etkilenmesi, duyduğu ağır üzüntü, onur kırıklığı vs. durumları, bununla birlikte boşanan eşlerin genel maddi durumları,  sosyal çevreleri, olayların yaşanış biçimine göre nerede, ne zaman, kimlerin yanında veya ne şartlar altında yaşandığı gibi birçok durum göz önüne alınır. Manevi tazminat tüm bu sebeplerle maddi tazminatlardan farklı olup duyulan acının bir acı-metre gibi hesaplama biçiminin de olması mümkün değildir. Yerleşik mahkeme kararlarını bilmek, bu durumda sizlere yol gösterici veya tahmin yapma olanağı sağlayabilir ancak yerleşik mahkeme kararlarını bilmek aile hukuku ile yakından ilgili biri olmanıza bağlıdır. Bu sebeple yine aile hukukunda çalışmalar yapmış bir boşanma avukatına yaşanan olayları anlatarak yardım alabilirsiniz. Bu konuda uzman çözüm ortaklarımız ile adana boşanma avukatı olarak profesyonel çözümler üretmekteyiz.

ADANA BOŞANMA AVUKATI

Avukat Ömer Faruk AYDIN

Adana Boşanma Avukatı

Avukat Ömer Faruk AYDIN

İletişim İçin

BOŞANMADA MANEVİ TAZMİNAT

Boşanma aşamasındaki müvekkillerimizden aldığımız soruların başında bu boşanmanın gerçekleşmesi sonucunda bir tazminat haklarının ya da borçlarının olup olmadığı konusu oluyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki siz okuyucularımızın her birinin yaşadığı olaylar ve bunların etkileri farklı ve kendine özgü olduğundan her olayda farklı tür ve miktarda manevi tazminatlar doğuyor. Hatta kimi zaman bir tazminat hakkı bile olmayabiliyor. Bu aşamada özellikle bir boşanma avukatına danışmayan kişilerin hak mahrumiyetleri yaşadığını görüyoruz. Size göre belki tazminata sebep olduğunu düşündüğünüz bir olay çok basit bir sebepten dolayı varlığını yitirebiliyor. Böyle bir durumda boşanma avukatınıza danışmadan açacağınız bir boşanmadan dolayı manevi tazminat davası, boş yere maddi masraflar yapmanıza bunun üstüne bir de manevi olarak yıpranmanıza sebep olabilir.  Aile-Boşanma-Nafaka-Çocuğun Velayeti vb. konularda kesinlikle bir avukata danışmanızı önererek boşanmada manevi tazminat konusunu genel hatlarıyla ifade edeyim

Boşanmada Manevi Tazminat Nasıl İstenir?

Boşanmada manevi tazminat istemek için öncelikle Aileye ilişkin hususları düzenleyen Türk Medeni Kanunu bize yol gösterici olacaktır. Türk Medeni Kanununun 174. Maddesinin 2. Fıkrasına göre “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” Boşanmada manevi tazminat talepleri bu kanun maddesine göre talep edilmektedir.

Boşanmada Manevi Tazminatın Şartları Nelerdir?

Boşanmada manevi tazminat neye göre istenir?Bu madde aslına hem çok basit hem de çok karmaşık bir denklemi karşımıza çıkarıyor. Şöyle ki; öncelikle bu maddeye göre boşanan ya da boşanma aşamasında olan kişilerin tazminat alabilmeleri için tarafın bu konuda bir talebinin olması gerekir. Talep olmadan mahkeme hakimi manevi tazminata hükmedemez. Daha sonra bu talebin bir sebebi olmalı. Bu sebep, kişilik haklarının saldırıya uğraması şeklinde olmalı. Hangi olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu hususu aile hukukunda uzman, iyi bir boşanma avukatı tarafından belirlenebilir. Boşanma sebebiyle manevi tazminat isteminize bu yaşanan olayları somut ve hukuka uygun araçlarla mahkeme hakimine iletmeniz gerekmektedir. Bununla birlikte yaşanan olayda kusurunuzun hiç ya da daha az olması en önemli hususlardan biridir. Tabii ki bu olayların boşanma davasına da konu olması önemli. Bu denklemin en iyi şekilde çözülebilmesi için iyi bir boşanma avukatına danışmayı ihmal etmeyiniz.

Boşanınca Ne Kadar Manevi Tazminat Alırım?

Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Gelelim boşanmada manevi tazminat hesaplama konusuna. Manevi tazminat Maddi tazminattan farklı olarak kişinin kişilik haklarına yönelik ağır bir saldırı oluşturmalı ve saldırıya uğrayan eş bu nedenle manevi bir acı duymuş olmalıdır. Boşanma halinde kusursuz bulunan eşin Ruhsal yapısının etkilenmesi, duyduğu ağır üzüntü, onur kırıklığı vs. durumları, bununla birlikte boşanan eşlerin genel maddi durumları,  sosyal çevreleri, olayların yaşanış biçimine göre nerede, ne zaman, kimlerin yanında veya ne şartlar altında yaşandığı gibi birçok durum göz önüne alınır. Manevi tazminat tüm bu sebeplerle maddi tazminatlardan farklı olup duyulan acının bir acı-metre gibi hesaplama biçiminin de olması mümkün değildir. Yerleşik mahkeme kararlarını bilmek, bu durumda sizlere yol gösterici veya tahmin yapma olanağı sağlayabilir ancak yerleşik mahkeme kararlarını bilmek aile hukuku ile yakından ilgili biri olmanıza bağlıdır. Bu sebeple yine aile hukukunda çalışmalar yapmış bir boşanma avukatına yaşanan olayları anlatarak yardım alabilirsiniz. Bu konuda uzman çözüm ortaklarımız ile adana boşanma avukatı olarak profesyonel çözümler üretmekteyiz.

ADANA BOŞANMA AVUKATI

Avukat Ömer Faruk AYDIN

Adana Boşanma Avukatı

Avukat Ömer Faruk AYDIN

İletişim İçin