Cinsel Taciz Suçu-Cezası

Cinsel Taciz Suçunda Ceza Avukatının Önemi

Cinsel Taciz Suçunun kanuni yorumlaması yapılırken Adana Ceza Avukatı Ömer Faruk AYDIN tarafından bu yazımızda klasik ceza hukuku öğretilerinden de yararlanarak öncelikle lafzi yorum, devamında amaçsal ve tarihsel yorum metodları kullanılmıştır.

Bu suç kapsamında yürütülen mahkeme kovuşturması, Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından yapılmaktadır. Ceza duruşmalarında sözlülük ilkesi geçerli olup bu sebeple duruşma sırasında sarf edilen cümleler lehe ve aleyhe birçok sonuç doğurmaya elverişlidir. Bu noktada sanık, mağdur, şikayetçi, katılan olarak duruşmalara yaptığınız katılımlarda ceza avukatınızın öğütlerini harfiyen yerine getirmeniz kesinlikle yararınıza olacaktır.

Taciz, temelinde rahatsız etme anlamını taşır. Cinsel taciz suçunun oluşması için, şikayete konu fiilin cinsel amaç taşıması gerekmektedir. Cinsel taciz suçu birçok kez halk arasında cinsel saldırı suçu ile karıştırılmaktadır. Bu sebeple
cinsel taciz suçunun madde gerekçesine göz atmak gerekmektedir. Burada “cinsel taciz, kişinin vücut dokunlmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden ahlak
temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir” denilmektedir.

Yani burada iki suçun (cinsel saldırı ve cinsel taciz) farkı, failin hareketinde ortaya çıkacaktır. Kısacası cinsel saldırı için örneğin cinsel amaçla dokunma aranırken cinsel tacizde hareketin sözle ya da sesle gerçeklemesi söz konusu olacaktır.
Cinsel taciz bu anlamıyla sözlü sarkıntılık ve söz atmayı çağrıştırmaktadır. Küçük bir örnek verecek olursak failin mağdura karşı “çok güzel kalçaların var” demesi cinsel taciz suçunu oluştururken, mağdurun kalçasına dokunması cinsel saldırı suçunu oluşturacaktır. Burada da anlaşılacağı üzere cinsel taciz, cinsel saldırıya oranla daha hafif bir suçtur. Cinsel taciz suçu örneğin internet aracılığı ile, telefon ile ya da sosyal medya üzerinden işlenebilir.

Maddenin içeriğine dönecek olursak bir fiilin, sözlü sarkıntının cinsel taciz olup olmadığının temel değerlendirme noktası fiilin cinsel şehvet ile yapılmasıdır. Yani cinsel arzular olmaksızın verilen rahatsızlık, bu suçun olmadığını
gösterir. Ancak cinsel şehvetin olmadığı rahatsız etme, yerine göre kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, tehdir suçlarına sebebiyet verebilir.

Cinsel taciz suçuna Yargıtay Ceza Genel Kuruluna atıf ile örnekler verecek olursak;

-Pencereye tırmanarak “seni kaçıracağım, beni içeri al, içeri gireceğim” demek,
-Mağdura karşı çiçek koklamak,
-Telefonla kısa aralıklarla arayıp “evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim”,
-Mağdurun yüzüne; “Seni Seviyorum, evlenmek istiyorum”,
-“Seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım sana kötülük yapmam” şeklinde sözler söylemek
-“Konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezen kimsenin haberi olmaz” içerikli mesağlar göndermek.
-Mağdura uzaktan öpücük atmak,
-Cinsel organı göstermek gibi örnekler çoğaltılabilir

Bu suçun ispatı konusunda Yargıtayca ele alınan bazı kriterler vardır. Örnekler, mağdur ile sanık arasındaki tanışıklık düzeyi,
aralarında husumet olup olmadığı, mağdurun iftira atması için geçerli bir sebep olup olmadığı ve benzeri gibi çoğaltılabilir.Tüm bunları mağdur veya sanığın değerlendirmesi
ve buna uygun olarak nitelendrme yapılması pek mümkün değildir. Adana Ceza Avukatı Ömer Faruk AYDIN olarak bu hususlarda hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Cinsel taciz suçu, basit şekliyle şikayete tabidir.Buradaki şikayet 6 aylık hak düşürücü süreye tabidir.

Cinsel taciz suçuna ilişkin bazı durumlarda hapis cezası yerine adli para cezası uygulanabilmektedir. Ayrıca şartların yerine getirilmesi karşılığında kimi durumlarda
HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) veya cezanın ertelenmesi hususları değerlendirilebilir. Yaşadığınız somut olayın hukuki değerlendirilmesi için Adana Ceza Avukatı olarak
hukuki destek sunmaktayız.

Adana Ceza Avukatı

Avukat Ömer Faruk AYDIN

Suça ilişkin Maddenin Tam Metni:
Cinsel taciz
(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına “, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur”.

(2) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, 
işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Adana Ceza Avukatı

Avukat Ömer Faruk AYDIN

İletişim İçin

Cinsel Taciz Suçunda Ceza Avukatının Önemi

Cinsel Taciz Suçunun kanuni yorumlaması yapılırken Adana Ceza Avukatı Ömer Faruk AYDIN tarafından bu yazımızda klasik ceza hukuku öğretilerinden de yararlanarak öncelikle lafzi yorum, devamında amaçsal ve tarihsel yorum metodları kullanılmıştır.

Bu suç kapsamında yürütülen mahkeme kovuşturması, Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından yapılmaktadır. Ceza duruşmalarında sözlülük ilkesi geçerli olup bu sebeple duruşma sırasında sarf edilen cümleler lehe ve aleyhe birçok sonuç doğurmaya elverişlidir. Bu noktada sanık, mağdur, şikayetçi, katılan olarak duruşmalara yaptığınız katılımlarda ceza avukatınızın öğütlerini harfiyen yerine getirmeniz kesinlikle yararınıza olacaktır.

Taciz, temelinde rahatsız etme anlamını taşır. Cinsel taciz suçunun oluşması için, şikayete konu fiilin cinsel amaç taşıması gerekmektedir. Cinsel taciz suçu birçok kez halk arasında cinsel saldırı suçu ile karıştırılmaktadır. Bu sebeple
cinsel taciz suçunun madde gerekçesine göz atmak gerekmektedir. Burada “cinsel taciz, kişinin vücut dokunlmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden ahlak
temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir” denilmektedir.

Yani burada iki suçun (cinsel saldırı ve cinsel taciz) farkı, failin hareketinde ortaya çıkacaktır. Kısacası cinsel saldırı için örneğin cinsel amaçla dokunma aranırken cinsel tacizde hareketin sözle ya da sesle gerçeklemesi söz konusu olacaktır.
Cinsel taciz bu anlamıyla sözlü sarkıntılık ve söz atmayı çağrıştırmaktadır. Küçük bir örnek verecek olursak failin mağdura karşı “çok güzel kalçaların var” demesi cinsel taciz suçunu oluştururken, mağdurun kalçasına dokunması cinsel saldırı suçunu oluşturacaktır. Burada da anlaşılacağı üzere cinsel taciz, cinsel saldırıya oranla daha hafif bir suçtur. Cinsel taciz suçu örneğin internet aracılığı ile, telefon ile ya da sosyal medya üzerinden işlenebilir.

Maddenin içeriğine dönecek olursak bir fiilin, sözlü sarkıntının cinsel taciz olup olmadığının temel değerlendirme noktası fiilin cinsel şehvet ile yapılmasıdır. Yani cinsel arzular olmaksızın verilen rahatsızlık, bu suçun olmadığını
gösterir. Ancak cinsel şehvetin olmadığı rahatsız etme, yerine göre kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, tehdir suçlarına sebebiyet verebilir.

Cinsel taciz suçuna Yargıtay Ceza Genel Kuruluna atıf ile örnekler verecek olursak;

-Pencereye tırmanarak “seni kaçıracağım, beni içeri al, içeri gireceğim” demek,
-Mağdura karşı çiçek koklamak,
-Telefonla kısa aralıklarla arayıp “evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim”,
-Mağdurun yüzüne; “Seni Seviyorum, evlenmek istiyorum”,
-“Seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım sana kötülük yapmam” şeklinde sözler söylemek
-“Konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezen kimsenin haberi olmaz” içerikli mesağlar göndermek.
-Mağdura uzaktan öpücük atmak,
-Cinsel organı göstermek gibi örnekler çoğaltılabilir

Bu suçun ispatı konusunda Yargıtayca ele alınan bazı kriterler vardır. Örnekler, mağdur ile sanık arasındaki tanışıklık düzeyi,
aralarında husumet olup olmadığı, mağdurun iftira atması için geçerli bir sebep olup olmadığı ve benzeri gibi çoğaltılabilir.Tüm bunları mağdur veya sanığın değerlendirmesi
ve buna uygun olarak nitelendrme yapılması pek mümkün değildir. Adana Ceza Avukatı Ömer Faruk AYDIN olarak bu hususlarda hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Cinsel taciz suçu, basit şekliyle şikayete tabidir.Buradaki şikayet 6 aylık hak düşürücü süreye tabidir.

Cinsel taciz suçuna ilişkin bazı durumlarda hapis cezası yerine adli para cezası uygulanabilmektedir. Ayrıca şartların yerine getirilmesi karşılığında kimi durumlarda
HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) veya cezanın ertelenmesi hususları değerlendirilebilir. Yaşadığınız somut olayın hukuki değerlendirilmesi için Adana Ceza Avukatı olarak
hukuki destek sunmaktayız.

Adana Ceza Avukatı

Avukat Ömer Faruk AYDIN

Suça ilişkin Maddenin Tam Metni:
Cinsel taciz
(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına “, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur”.

(2) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, 
işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Adana Ceza Avukatı

Avukat Ömer Faruk AYDIN

İletişim İçin