Hangi Hallerde İşveren Geçerli Fesih Yapabilir?

GEÇERLİ FESİH HALLERİ VE HAKLARI

Belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Bu geçerli sebepler şunlardır;

 • İşçinin Hastalığı
 • İşçinin Yaşlılığı ve Emekliliği
 • İşçinin Mesleki Yetersizliği (Performans)
 • İşçinin İşvereni Yanıltması
 • İşçinin İşveren Aleyhine Sözler Sarfetmesi
 • İşçinin Geçimsizliği
 • İşçinin Bağlılığının Yeterli Olmaması
 • İşçinin Devamsızlığı ve İşe Geç Gelmesi
 • İşçinin Görevini Yerine Getirmekte Yetersizliği
 • İşçinin İşverenin Malına Zarar Vermesi
 • İşçinin Kısa Süren Tutukluluğu
 • İş Yerinin Ekonomik, Yapısal, Teknolojik Nedenlerin Feshi Zorunlu Kılması
 • İşçinin İşinin Ortadan Kalkması veya İş Gücü Fazlasının Ortaya Çıkması