Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanunun 123. maddesinde geçen Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçu, kişi özgürlüğüne karşı işlenen suçlar kategorisine girmektedir. Zaten TCK içerisinde de “Hürriyete Karşı Suçlar” kısmında yer almaktadır.
Öncelikle bir ceza avukatı olarak şu konuya açıklık getirmek gerekir; Halk dilinde genellikle taciz olarak geçse de, Türk Ceza Kanununda sırf “taciz” suçu yoktur. “Cinsel Taciz” suçu ile karıştırmamak gerekir çünkü cinsel taciz suçu “yalnızca cinsel amaçla” işlenir. Burada kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda cinsel amaç yoktur, rahatsızlık verme amacı vardır.

Türk Ceza Kanunu Maddesine Göre;

Madde metnine göre Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Bir ceza avukatı olarak bu madde metnini inceleyecek olursam, hangi hallerde bu suçun işlenmiş sayılacağını şu şekilde ifade edebilirim;

Huzur ve Sükunu Bozma Suçunun Unsurları Nelerdir? Gürültü yapmak suç mu? Aramak suç mu? Mesaj atmak suç mu? Takip etmek suç mu?

Bu sorunuzun cevabı olarak suç olması için aşağıdaki unsurların hepsinin olması gerekir;
*Sırf rahatsızlık verme amacı
*Hukuka aykırı davranış (bu unsurun nitelendirmesi uzman hukukçular – uzman ceza avukatları tarafından yapılmaktadır) (örneğin ısrarla mesaj çekmek, takip etmek, cevapsız çağrı atmak, gürültü yapmak gibi)
*Davranışın ısrarlı olması,
*Mağdur olan kişinin şikayette bulunması ve bu şikayetinin takipçisi olması.
Bu noktada davranışın ısrarlı olması, rahatsızlık verme amacının tayini, davranışın hukuka aykırılığının tespiti hususlarında uzman bir ceza avukatından yardım almalısınız ancak şikayet konusu kanunen düzenlenmiştir. Bu sebeple şikayet konusunu açıklayabilirim;

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Şikayeti Ne Zaman Yapılır?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda şikayet, ısrarlı davranışın son kez yapıldığı tarihten ve yapan kişiyi öğrendiğinden itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır. 6 ay içerisinde yapılmayan şikayetlerde malesef bu süre kaçırılmış olduğundan dava sonuç vermeyecektir.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Şikayeti Nereye Yapılır?

Şikayet için bir ceza avukatı olarak önerim, Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı dilekçe ile yapılmasıdır. Dilekçenizin ve eklerinizin hazırlanması basit bir iş gibi görünse de kendi başınıza veya arzuhalcilere güvenerek yapabileceğiniz bir şey değildir. Bir ceza avukatından yardım almaksızın yapacağınız başvurular, sizlerin sonuç almamanıza sebep olacaktır.

Şikayetten Sonra Ne Olacak? Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçunda Uzlaştırma:

Şikayete tabii suçlardan olan kişilerin huzur ve sükunun bozma suçunda şikayet, süresinde yapıldı ise uzlaştırma yoluna gidilecektir. Uzlaştırma aşamasında uzlaştırma sağlanır ise, davranış hiç yaşanmamış, hukuk dünyasında hiç yokmuş gibi olur. Bunun çok ciddi sonuçları vardır (örneğin tazminat alınamaması gibi). Eğer anlaşma sağlanamazsa bu durumda soruşturma ya da kovuşturmaya devam olunur.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunda Ceza Nedir?

Ceza belirlenirken, olayın yaşanış şekli dikkate alınacak olup, madde metninde de belirtildiği üzere 3 ay – 1 yıl arası bir ceza (hapis) ile karşı karşıya kalınacaktır. Bu sebeple ceza avukatı ile danışmaksızın bu tür davalarınıza devam etmemenizi önermekteyiz.

ADANA CEZA AVUKATI

Avukat Ömer Faruk AYDIN

Adana Ceza Avukatı

Avukat Ömer Faruk AYDIN

İletişim İçin