TCK: 142/2.h.2 Açıklamalı Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

TCK: 142/2.h.2 Açıklamalı Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Üzerinde Hırsızlık?

Neler Binadır Neler Bina Değildir?

Burada bahsi geçen bina, konut, işyeri veya depo olarak kullanılıyor olabilir. Kullanış amacının bu maddeye uygulanması açısından bir önemi bulunmamaktadır. Ancak henüz inşaat halinde olan yerler bina sayılmaz. Portatif evler, seyyar dükkanlar da bina sayılabilir. Yargıtay, ATM cihazının bulunduğu bölmeyi dahi bina kapsamında saymıştır.

Bir yapının bina sayılabilmesi için oraya izinle girilmesi gerekir. Sinema, kahvehane, bar gibi herkesin  girebileceği yerlerden yapılan hırsızlıklar bina içinde muhafaza altına alınmış eşyadan yapılmış sayılmayacağı ileri sürülmüş ise de Yargıtay uygulamalarında bu gibi yerler bina olarak değerlendirilmiştir.

Yargıtay alışveriş yapmak için girilen market, bakkal, alışveriş merkezi, manav, kasap gibi yerlerden yaılan hırsızlığın veya misafir olarak gidilen evden yapılan hırsızlığın veya yakınanın evine merdiven dayamak suretiyle veya yakınanın apartmanındaki katlardaki dairesine su borusundan veya korkuluklarından tırmanarak veya damdan veya çatıdan atlamak suretiyle girilerek hırsızlığın yapılmasını, bu madde kapsamında değerlendirmektedir.

Yine Yargıtay, çadırdan yapılan hırsızlığı, bu bent kapsamında saymamaktadır. Karavan veya baraka, büfe gibi yerlerden yapılan hırsızlıklar da bu bent kapsamında değerlendirilmekte olup, bu yerlerin kapısının açık veya kilitli olmasının sonuca etkisi ulunmamaktadır. İnşaat halindeki yerlerden yapılan hırsızlıklar yönünden de inşaat bina vasfında sayılamayacağı için bu bent kapsamı dışında kalmaktadır.

Binanın Eklentisinden Hırsızlık

Yalnızca binadan hırsızlıkta değil, binanın eklentisinden hırsızlık yapılması durumunda da bu bent hükümleri uygulanır. Doktrinde tartışmalar olsa da Yargıtaya göre eklenti, bina veya benzeri yapıların kullanış amaçlarından herhangi birini tamamlayan, bina dışındaki yapılar ve yerler olarak tanımlanmıştır.

Bir yerin eklenti sayılıp sayılmayacağı sorunu, yalnız olaysal değil, aynı zamanda olaya bağlı olan bir hukuki sorundur. Hakim, bir yerin eklenti olup olmadığını, bu yere herkes için girme izni verilip verilmediğini, bölgedeki gelenek ve göreneklere göre çözecektir.

Binanın İşlevi Önemli Mi?

Binanın, konut, işyeri, depo olarak kullanılması önemli değildir. Önemli olan burasının bina veya eklenti niteliğinde olmasıdır. Ayrıca bu bina veya eklentiye failin ne şekilde girdiği önemli değildir.

Bina ve eklentisinin betondan yapılmış olması şart değildir, ağaçtan, kerpiçten, tuğladan yapılmış olabileceği gibi teneke, prefabrik veya plastikten de yapılmış olabilir. Nitekim uygulamada büfeler de bina niteliğinde sayılmaktadır.

Eşya, Bina İçinde Kilitli Değilse ve Açıktaysa?

Bu maddede öngörülen bina içinde muhafaza altına alınmaktan anlaşılması gereken mutlaka belli bir yere kilitlemek ya da gizlemek değildir. Eşyanın bina ve eklentisi içinde bulundurulmuş olmasıdır. Ayrıca eşyanın kilitlenmek, gizlenmek veya saklanarak koruma altına alınmış olması gerekmez. Eşyanın bina ya da eklentisinde muhafaza altına alındığının, dış dünyada algılanabilir hale getirilmiş olması nitelikli halin uygulanması için yeterlidir.

Binanın İçine Girmeden Hırsızlık

Yeni düzenlemeye göre, failin bu nitelikli hal nedeniyle cezalandırılabilmesi için binaya bizzat girmiş olması da gerekmez. Dışarıdan bina veya eklentisine el uzatmak veya alet kullanmak suretiyle işlenen hırsızlık suçunda da bu nitelikli halin uygulanması mümkündür.

Hırsızlık ve Konut ve İşyeri Dokunulmazlığı Suçları Birlikte Uygulanır

Bina, konut veya işyeri veya bunların eklentisi niteliğinde ise, aynı zamanda konut veya işyeri dokunulmazlığını ihlal suçu da oluşacaktır.

TCK: 142/2.h.2 Açıklamalı Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık
5 (100%) 2 vote[s]
KAPAT