Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Zorunlu Oldu

[kkstarratings]

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Zorunlu Oldu

Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk için uzun zamandır konuşulan teklif TBMM tarafından kabul edildi. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olacak. Yani artık bu tür davalarda arabuluculuk yolu uygulanmadan açılan davalar hiçbir esas incelemesi yapılmadan usulden reddolunacak.

Önceki Davalar Ne Olacak?

Bu şart, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla derdest davalar hakkında uygulanmayacak.

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabulucukluklar Ne Kadar Sürede Sonuçlanacak?

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten 6 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu, işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda 28 gündü. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilecek. 

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabulucuyu Kim Nasıl Seçecek?

Tek taraflı uyuşmazlık çözüm başvurularında arabuluculuk seçimi Adalet Bakanlığınca yapılacak. Ancak tüm taraflar isterlerse özel olarak bir arabulucuyu seçebilirler.

Arabulucuk Toplantısına Katılmazsanız Ne Olur?

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, toplantıya katılmayan taraf son tutanakta belirtilecek ve bu taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak; ancak her iki tarafında ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda, tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılacak.