Tutuklama Kararına veya Tutukluluğa İtiraz

Tutuklama Nedir?

Tutuklama kararını kim verir? Neden tutuklama yapılır? Tutukluluğa itiraz nasıl olur? Tutukluluk kararına itiraz nedir?
Tutuklama yalnızca hakim tarafından verilen bir özgürlüğü kısıtlayıcı koruma tedbiridir. Polis veya Cumhuriyet Savcısı Tutuklamaya karar veremezler. Suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişinin kaçma şüphesi veyahut delilleri karartmasını önlemek için kullanılır. Tutuklama kararını henüz bir ceza davası açılmadıysa Sulh Ceza Hakimi verir. Eğer hakkınızda ilgili suç için ceza davası açılmış yani mahkeme aşamasına gelinmişse, ilgili Asliye Ceza veya Ağır Ceza hakimi tutuklamaya karar verir.

Tutuklama sebepleri nedir?

Tutuklama nedenleri nelerdir? Hangi hallerde tutuklama kararı verilir? Tutuklama sebepleri, Ceza Muhalemeleri Kanunu md. 100 de belirtilmiştir. Şöyle ki;

-Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. Yani kuvvetli suç şüphesi+somut delil+tutuklama nedeni olmalı. Bu 3 unsur da birlikte olmalıdır.

*Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:
a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.
b) Şüpheli veya sanığın davranışları;
1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,
Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
3. Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3/ e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),
4. İşkence (madde 94, 95)
5. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
6. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
7.Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),
10. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
11. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
e) sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
f) Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.
g) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.
h) Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.

Ne yazıkki ülkemizde tutuklama kararları yukarıda anlatıldığı gibi “kuvvetli suç şüphesi” + “kaçma tehlikesi” + “delilleri karartma ihtimali” bir arada olduğunda verilmemektedir. Tutuklamayı kimi zaman hakimler bir cezalandırma aracı olarak görürler. “hele bir girsin içeri de aklı başına gelir” düşüncesi malesef masum ve hatta mağdur kişilerin cezaevi süreci yaşamasına sebep olabilmektedir. Bu noktada iyi bir ceza avukatı ile iletişimde olmak sizin için hayat kurtarıcı olabilir.

Tutuklama Kararına İtiraz veya Tutukluluğa İtiraz Nasıl Yapılır Nasıl Olur?

Tutuklama kararına itiraz (tutukluluğa itiraz) için Ceza Muhakemeleri Kanunun 268. Maddesinde sözlü veya yazılı yapılabileceği belirtilmiştir. Sağlıklı olan yöntem yazılı yapılmasıdır. Tutukluluğa itiraz dilekçenizi hazırlarken kendi başınıza ya da basit bir arzuhalciden medet ummak yerine iyi bir ceza avukatı ile irtibatta olmakta yarar vardır. Emin olun arzuhalciler yalnızca paranızı almakla kalmaz, üstüne üstlük cezaevi sürecinizin uzamasına sebep olurlar.

Tutuklama Kararına İtiraz (Tutukluluğa İtiraz) Süresi?

Tutukluluğa itiraz süresi, kişinin tutuklama kararını öğrendiği tarihten itibaren 7 (yedi) gündür.

Tutuklama Kararına veya Tutukluluğa İtiraz Süresi Kaçarsa Ne Yapılabilir?

Tutukluluğa itiraz süresinin kaçırılması durumda ek süre talep edebilir miyiz? Tutukluluğa itiraz süresini kaçırdım ne yapabiliriz? gibi sorular ile çokça karşılaşmaktayız. Şöyle ki; eğer süreyi kaçırmanız haklı bir sebebe dayanıyorsa sürelerin eski hale getirilmesi durumu söz konusu olabilir. Eğer tutuklama itiraz süresini kaçırdıysanız bir ceza avukatına danışmanızı şiddetle öneririm.

 

Tutuklama Kararına İtiraz (Tutukluluğa İtiraz) Başvurusu Nereye Yapılır

Tutuklama kararına itiraz (tutukluluğa itiraz) başvurusu, tutuklama kararını hangi mahkeme ya da sulh ceza hakimliği verdi ise oraya yapılır. 

 

Tutuklama Kararına İtirazı (Tutuklama İtirazını) Kimler yapabilir?

Tutuklama kararına itirazı Cumhuriyet Savcısı, sanık yahut şüpheli kişi, şüpheli veya sanık müdafi(avukatı), eşi ya da yasal temsilcisi; katılan ya da katılan sıfatını alabilecek durumdaki suçtan zarar gören kimseler tarafından gerçekleştirilebilir. 

 

Tutuklmaya İtiraz Kaç Günde Sonuçlanır?

Yine tutuklama ile ilgili sıkça karşılaştığımız sorulardan biridir tutuklamaya itiraz kaç günde sonuçlanır? Tutuklamaya itiraz dilekçenizi mahkemesine/hakimliğe sunduktan itibaren 3(üç) gün içerisinde incelemeye alınır. 

 

Tutuklama Kararına İtiraz (Tutukluluğa İtiraz) dilekçesi

Tutukluluğa itiraz dilekçesi kararı veren hakimlik veya mahkemeye verilir. Soruşturma aşamasında tutukluluğa itiraz dilekçesi tutuklama kararının kaldırılması ve kişinin tahliye edilmesi istemli olmalıdır. Tahliyenin mümkün olmadığı durumlarda tutuklunun adli kontrole tabi tutulmak suretiyle serbest bırakılması da talep edilebilmektedir.

Hangi Hallerde Tutuklama Kararı Verilemez?

1-İşin önemi verilmesi beklenen ceza yahut güvenlik tedbiriyle ölçülü değilse,

2-Yalnıca adli para cezası gerektiren suçlar söz konusu olduğunda,

3-Hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlar söz konusu olduğunda. Ancak belirtmek gerekir ki vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlarda hapis cezasının üst sınırının iki yıldan fazla olması şartı aranmamaktadır. 

Adana Ceza Avukatı
Avukat Ömer Faruk AYDIN

Adana Ceza Avukatı

Avukat Ömer Faruk AYDIN

İletişim İçin

Tutuklama Nedir?

Tutuklama kararını kim verir? Neden tutuklama yapılır? Tutukluluğa itiraz nasıl olur? Tutukluluk kararına itiraz nedir?
Tutuklama yalnızca hakim tarafından verilen bir özgürlüğü kısıtlayıcı koruma tedbiridir. Polis veya Cumhuriyet Savcısı Tutuklamaya karar veremezler. Suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişinin kaçma şüphesi veyahut delilleri karartmasını önlemek için kullanılır. Tutuklama kararını henüz bir ceza davası açılmadıysa Sulh Ceza Hakimi verir. Eğer hakkınızda ilgili suç için ceza davası açılmış yani mahkeme aşamasına gelinmişse, ilgili Asliye Ceza veya Ağır Ceza hakimi tutuklamaya karar verir.

Tutuklama sebepleri nedir?

Tutuklama nedenleri nelerdir? Hangi hallerde tutuklama kararı verilir? Tutuklama sebepleri, Ceza Muhalemeleri Kanunu md. 100 de belirtilmiştir. Şöyle ki;

-Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. Yani kuvvetli suç şüphesi+somut delil+tutuklama nedeni olmalı. Bu 3 unsur da birlikte olmalıdır.

*Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:
a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.
b) Şüpheli veya sanığın davranışları;
1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,
Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
3. Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3/ e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),
4. İşkence (madde 94, 95)
5. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
6. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
7.Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),
10. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
11. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
e) sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
f) Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.
g) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.
h) Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.

Ne yazıkki ülkemizde tutuklama kararları yukarıda anlatıldığı gibi “kuvvetli suç şüphesi” + “kaçma tehlikesi” + “delilleri karartma ihtimali” bir arada olduğunda verilmemektedir. Tutuklamayı kimi zaman hakimler bir cezalandırma aracı olarak görürler. “hele bir girsin içeri de aklı başına gelir” düşüncesi malesef masum ve hatta mağdur kişilerin cezaevi süreci yaşamasına sebep olabilmektedir. Bu noktada iyi bir ceza avukatı ile iletişimde olmak sizin için hayat kurtarıcı olabilir.

Tutuklama Kararına İtiraz veya Tutukluluğa İtiraz Nasıl Yapılır Nasıl Olur?

Tutuklama kararına itiraz (tutukluluğa itiraz) için Ceza Muhakemeleri Kanunun 268. Maddesinde sözlü veya yazılı yapılabileceği belirtilmiştir. Sağlıklı olan yöntem yazılı yapılmasıdır. Tutukluluğa itiraz dilekçenizi hazırlarken kendi başınıza ya da basit bir arzuhalciden medet ummak yerine iyi bir ceza avukatı ile irtibatta olmakta yarar vardır. Emin olun arzuhalciler yalnızca paranızı almakla kalmaz, üstüne üstlük cezaevi sürecinizin uzamasına sebep olurlar.

Tutuklama Kararına İtiraz (Tutukluluğa İtiraz) Süresi?

Tutukluluğa itiraz süresi, kişinin tutuklama kararını öğrendiği tarihten itibaren 7 (yedi) gündür.

Tutuklama Kararına veya Tutukluluğa İtiraz Süresi Kaçarsa Ne Yapılabilir?

Tutukluluğa itiraz süresinin kaçırılması durumda ek süre talep edebilir miyiz? Tutukluluğa itiraz süresini kaçırdım ne yapabiliriz? gibi sorular ile çokça karşılaşmaktayız. Şöyle ki; eğer süreyi kaçırmanız haklı bir sebebe dayanıyorsa sürelerin eski hale getirilmesi durumu söz konusu olabilir. Eğer tutuklama itiraz süresini kaçırdıysanız bir ceza avukatına danışmanızı şiddetle öneririm.

 

Tutuklama Kararına İtiraz (Tutukluluğa İtiraz) Başvurusu Nereye Yapılır

Tutuklama kararına itiraz (tutukluluğa itiraz) başvurusu, tutuklama kararını hangi mahkeme ya da sulh ceza hakimliği verdi ise oraya yapılır. 

 

Tutuklama Kararına İtirazı (Tutuklama İtirazını) Kimler yapabilir?

Tutuklama kararına itirazı Cumhuriyet Savcısı, sanık yahut şüpheli kişi, şüpheli veya sanık müdafi(avukatı), eşi ya da yasal temsilcisi; katılan ya da katılan sıfatını alabilecek durumdaki suçtan zarar gören kimseler tarafından gerçekleştirilebilir. 

 

Tutuklmaya İtiraz Kaç Günde Sonuçlanır?

Yine tutuklama ile ilgili sıkça karşılaştığımız sorulardan biridir tutuklamaya itiraz kaç günde sonuçlanır? Tutuklamaya itiraz dilekçenizi mahkemesine/hakimliğe sunduktan itibaren 3(üç) gün içerisinde incelemeye alınır. 

 

Tutuklama Kararına İtiraz (Tutukluluğa İtiraz) dilekçesi

Tutukluluğa itiraz dilekçesi kararı veren hakimlik veya mahkemeye verilir. Soruşturma aşamasında tutukluluğa itiraz dilekçesi tutuklama kararının kaldırılması ve kişinin tahliye edilmesi istemli olmalıdır. Tahliyenin mümkün olmadığı durumlarda tutuklunun adli kontrole tabi tutulmak suretiyle serbest bırakılması da talep edilebilmektedir.

Hangi Hallerde Tutuklama Kararı Verilemez?

1-İşin önemi verilmesi beklenen ceza yahut güvenlik tedbiriyle ölçülü değilse,

2-Yalnıca adli para cezası gerektiren suçlar söz konusu olduğunda,

3-Hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlar söz konusu olduğunda. Ancak belirtmek gerekir ki vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlarda hapis cezasının üst sınırının iki yıldan fazla olması şartı aranmamaktadır. 

Adana Ceza Avukatı
Avukat Ömer Faruk AYDIN

Adana Ceza Avukatı

Avukat Ömer Faruk AYDIN

İletişim İçin