Uyuşturucu Ticareti Suçunda Avukatın Önemi

Uyuşturucu Ticareti Suçu Nedir, Hangi Durumlarda Olur?

-Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal etmek,
-Ülkeye sokmak,
-İhraç etmek,
-Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarakk ülke içinde satmak, satışa arz etmek, (uyuşturucu satmak)
-Parasız devretmek, (uyuşturucuyu bedava vermek)
-Sevk eden, Nakletmek, (uyuşturucuyu başkası için taşımak)
-Depolamak,
-Kazanç sağlamak amacıyla satın almak, bulundurmak, devralmak
-Uyuşturucu madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye sokmak, imal etmek, satmak, satın almak, sevk etmek, nakletmek, depolamak veya ihraç etmek biçiminde karşımıza çıkabilir.
Burada bahsi geçen her bir durum ve somut olay için yargılamanın seyri başka olacaktır.

Uyuşturucu Ticareti ile Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak (uyuşturucu içiciliği veya uyuşturucu kullanıcısı) arasındaki fark nedir ve neye göre belirenir?

Mahkemelerin, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir sanık için hangi madde kapsamında uygulama yapacağı önemlidir. Zira uyuşturucu ticareti ile kullanmak için uyuşturucu bulundurma suçlarının cezaları arasında dağlar kadar fark vardır.
Peki burada farkı belirleycek olan durum nedir?
-Uyuşturucu maddenin miktarı,
-Paketleme şekli,
-Sanık hakkında iletişim tespiti veya gizli soruşturmacı var mı? Var ise bunların raporları?
-HTS kaytları,
-Tanıklar,
-Kamera Kayıtları,
-Adli Tıp Raporları vesair hususlardır.

Uyuşturu Ticareti Suçunun Cezası Nedir?
Bu konuda TCK’ nın ilgili maddesindeki hangi hükmün ihlal edildiğine, ağırlaştırıcı ve hafifletici sebeplere göre değimek üzere hapis cezası 8 ila 30 yıl arasında değişmektedir. Böylesine ciddi bir itham ile karşılaşan herkesin kesinlikle bir uzman ile görüşmesi, istenmeyen kötü sonuçları önleyecektir. Adana Ceza Avukatı Ömer Faruk AYDIN olarak Uyuşturucu Suçları vakıalarında profesyonel hukuki destek sağlamaktayız.

İletişim İçin