“Yüz tanıma sistemi ile mesai kontrolü hukuka aykırıdır.”

“Yüz tanıma sistemi ile mesai kontrolü hukuka aykırıdır.”

Yüz tanıma sistemi ile mesai kontrolünün yapılmasına Antalya 2. İdare Mahkemesi dur dedi.

 Çünkü bu sistem, personelin fotoğrafını çekip öncesinde sistemde kayıtlı fotoğrafı ile eşleştirme yaparak çalışıyor ancak bu durum kişisel verilerin sistematik olarak kayıt altına alınması anlamına geliyor.Çalışanların mesai giriş-çıkış saatlerinin kontrolü için Akdeniz Üniversitesine bağlı hastanesinde 9 Mart 2018 tarihinde alınan karar ile uygulanan bu sistemi Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya 2. İdare Mahkemelesinde yargıya taşıdı. Mahkeme verdiği karar ile bu teknoloji kanalıyla yapılan giriş-çıkış kontrollerinin özel hayata ve kişisel verilere ilişkin olduğunu bu sebeple kişisel verilerin sistematik biçimde kayıt altına alınabilmesi için ilgili düzenlemenin yasayla yapılması gerektiğine vurgu yaptı. İdari işlem ile bu nitelikte kişisel verilerin toplanması kararının kişilerin rızası dahi olsa yapılamayacağını belirten mahkeme, Akdeniz Üniversitesi nin idari işlemini iptal etti.

Antalya 2. İdare Mahkemesi 'nin Yüz Tanıma ile İlgili Kararının Tamamı